Handledarutbildning i Öppna dörrar

Startdatum: 07.03.2019
Kursperiod: 07.03.2019 - 08.03.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsan Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 21.12.2018
Anmälan stänger: 22.02.2019
Bilagor:
Kurskod: 18S10018473

Handledarutbildning i Öppna dörrar för närståendevårdare


Kursdatum och plats: 7-8 mars i Jakobstad på Östanlid


Utbildningen erbjuder beredskap att möta närstående i olika livssituatiooner och redskap som lockar fram och underlättar diskusssion och erfarenhetsutbyten. Den innehåller kunskap om och insikter i vad närståendevård innebär ur olika synvinklar så som bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft.


Deltagaravgift: 60€ ( kaffe, lunch och material ingår)


Kursledare: Jonna Skand och Pia Nabb.


Förfrågan och anmälan senast den 22.2  till Pia Nabb tfn. 050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi


Varmt välkommen med!


 

Tider :

07.03.2019 09.00 - 16.00 Folkhälsanhuset Östanlid
08.03.2019 09.00 - 15.30 Folkhälsanhuset Östanlid