"Hur svårt kan det vara?" - en eftermiddag då vi tillsammans hittar lösningar på utmaningar i ungas vardag

Startdatum: 05.02.2019
Kursperiod: 05.02.2019 - 05.02.2019
Plats: Yrkeshögskolan Arcada
Adress: Jan-Magnus Janssons plats 1 , 00560 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Karin Kastén
karin.kasten@folkhalsan.fi
040-7578895
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2018
Anmälan stänger: 22.01.2019
Kurskod: 180K0018479
Kurspris: Gratis

Slutseminarium för projekten "De e lugnt" (Folkhälsan) och "Next Level" (Barnavårdsföreningen).

Oregelbunden sömn? Oro för framtiden? Hur hitta riktningen och kunna fokusera i informationsöverflödet? Hur känna igen sina styrkor? Vi lyfter fram utmaningar i ungas vardag med hjälp av videoinslag som väcker diskussion kring viktiga teman om välmående och framtid. Tillsammans hittar vi lösningarna.

Program:
Kl.13:00 Inledningsord & presentation av projekten
Kl.13:35 Videoinslag och diskussion kring ungas sömn (Folkhälsan)
Kl.13:55 Videoinslag och diskussion kring överflöd av intryck (Folkhälsan)

Kl.14:15 PAUS

Kl.14:45 Videoinslag och diskussion kring framtidsoro (Barnavårdsföreningen)
Kl.15:05 Videoinslag och diskussion kring självbild (Barnavårdsföreningen)
Kl.15:25 Sammanfattning av dagens teman
Kl.15:50 Avslutning & blicka framåt

VEM: Evenemanget riktar sig till unga på andra stadiet, i åk 10 och vid ungdomsverkstäder, samt professionella som jobbar med unga. 

OSA: sista anmälningsdag tisdag 22.1.2019. Antalet platser är begränsat och vi fyller ut i anmälningsordning.

Vi önskar att alla är på plats så att vi kan börja kl. 13. Vi bjuder på smoothie och frukt i pausen, som hålls kl. 14.15-14.45. 

Anmäl dig här

Tider :

05.02.2019 13.00 - 16.00 Yrkeshögskolan Arcada