Hygienpass i Vasa 13.11.2019

Startdatum: 13.11.2019
Kursperiod: 13.11.2019 - 13.11.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Susanna Strandback
susanna.strandback@folkhalsan.fi
040-8395598
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 21.12.2018
Kurskod: 18U10018515
Kurspris: 25,00 €

Hygienpass behövs av personer som hanterar och tillreder oförpackade och lättförskämbara livsmedel. Om ni i föreningen ordnar publika evenemang med middag, matförsäljning eller t.ex. soppdagar ska den ansvariga personen ha ett hygienpass.

Man kan på egen hand in läsa material som ligger till grund för testet. Materialet behandlar hygienkompetensteori och hur man omsätter den teoretiska kunskapen i praktiken. Litteratur inför testet finns tillgängligt på nätet. https://www.yumpu.com/sv/document/read/37259233/ratt-att-kocka-edufi


 


 


Även bra att göra övningstest på Livsmedelsverkets hemsidor.


https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/hygienpasstest/


Obs! Detta är bara ett tillfälle för att skriva testet - ingen kurs. 
Testet består av 40 sant/falskt-påståenden (för godkänt minst 34 rätt). Max.tid för testet är 45 minuter. Vid behov ingår en omtagning av testet samma kväll. Observera att ID bör uppvisas vid testtillfället. Hygienpasset erhålls cirka tre veckor efter avklarat test. Du behöver en kulspetspenna.

Pris 25€ per person. 15€ för Folkhälsanmedlemmar. Avgiften faktureras.
Anmälan till Susanna Strandback tel 040-8395598 eller susanna.strandback@folkhalsan.fi

Anmäl dig här

Tider :

13.11.2019 16.30 - 18.00 Glaskabinettet