Infostund om materialet Bildsnack (distans)

Startdatum: 28.03.2023
Kursperiod: 28.03.2023 - 28.03.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Michaela Holm
michaela.holm@folkhalsan.fi
044-7883604
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 03.10.2022 00.00
Anmälan stänger: 27.03.2023
Kurskod: 18K20018041
Anmäl dig här

Vill du veta mer om det mångsidiga kommunikationsmaterialet Bildsnack?


På grund av efterfrågan, arrangerar vi ett liknande tillfälle som i januari. Vi presenterar materialet samt ger tips på olika sätt att använda det. 


Med materialet kan du kombinera illustrationerna från 5 olika miljöer och använda kommunikationskartor i olika svårighetsgrad. Samtala / pekprata utgående från illustrationerna i din grupp, med din klient eller hemma med ditt barn.


Ingen avgift


Materialet kan du ladda ner via folkhalsan.fi/visuellt

Har du frågor så kontakta michaela.holm@folkhalsan.fi 


Välkommen med!

Anmäl dig här

Tider :

28.03.2023 14.30 - 16.00 På distans