Infotillfälle för dig som är intresserad av att bli frivillig inom stödet till närstående/anhörigvårdare på Åland

Startdatum: 09.09.2024
Kursperiod: 09.09.2024 - 09.09.2024
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Konferensrum
Adress: Styrmansgatan 10, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Annette Hagman
annette.hagman@folkhalsan.ax
018-527063
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.06.2024 00.00
Anmälan stänger: 03.09.2024
Kurskod: 310K0004021
Anmäl dig här

Folkhälsan ordnar verksamhet med mål att stöda närståendevårdare i alla åldrar. Närståendevårdare är alla som vårdar och har omsorg om en familjemedlem eller vän som inte klarar sig självständigt i vardagen.


Att vara närståendevårdare kan kännas meningsfullt men också tungt och innebära begränsningar i den egna friheten. Det finns en ökad risk för att utveckla ohälsa. En närståendevårdare gör en stor och ovärderlig insats i samhället och vi vill gärna utveckla vårt stöd till dem.


Vi söker nu dig som kan tänka dig att genom vår frivilligverksamhet ge lite av din tid till att stöda dessa personer. Stödet kan ges individuellt eller i grupp. Vi ser positivt på att du själv tidigare varit närståendevårdare eller haft stor insyn i en närståendevårdares situation. För att bli frivillig stödperson bör du inte befinna dig i en närståendevårdarrelation just nu.


Du behöver ingen speciell utbildning för uppdraget utan det räcker med nyfikenhet och en öppenhet för att själv vilja utvecklas, hjälpa och göra nytta.


Som frivillig inom Folkhälsan får du introduktion och handledning samt är försäkrad under dina uppdrag. Du blir också inbjuden till olika träffar och en gemenskap med övriga inom vår växande skara frivilliga.


Infotillfället som hålls 9.9 kl. 18.00 i konferensrummet på Styrmansgatan 10 är avgiftsfritt och ditt deltagande förbinder dig inte till uppdrag.

Anmäl dig här

Tider :

09.09.2024 18.00 - 19.30 Konferensrum