Infoträff för erfarenhetsmentorer, Helsingfors

Startdatum: 24.01.2024
Kursperiod: 24.01.2024 - 24.01.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Nina Hongell-Ekholm
nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi
050-4306091
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.11.2023 12.00
Anmälan stänger: 17.01.2024
Bilagor:
Kurskod: 18SS0018003
Anmäl dig här

 


Du som har varit närståendevårdare, men inte är det mera – din kunskap och erfarenhet behövs!


Vill du göra en insats som frivillig och stöda närståendevårdare i deras livssituation?


Kom på vår utbildning! Vi börjar med en infoträff onsdag 24.1.2024 kl. 13-15 i


Folkhälsans utrymmen, Topeliusgatan 20. Infoträffen är avgiftsfri och vi bjuder på kaffe och tilltugg.


Vi berättar då mer om den avgiftsfria utbildningen, som startar i februari. Utbildningen består av fyra träffar: 7.2, 14.2, 6.3 och 13.3.2024. Alla träffar hålls kl. 10-15. Utbildningen ger dig verktyg att fungera som en erfarenhetsmentor för anhörig- och närståendevårdare, där dina egna erfarenheter är som en grund för det frivilliga uppdraget. Efter utbildningen diskuterar vi vilka uppdrag som är aktuella och som passar dig.


Vänligen notera att din närvaro på info träffen 24.1.2024  inte förbinder dig till något uppdrag och du behöver inte ha fått det kommunala bidraget för att räknas som en anhörig- och närståendevårdare. 


Anmäl dig senast 17.1.2024 till infoträffen till Nina Hongell-Ekholm, tfn 050-4306091 eller nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi eller via vår websida

Anmäl dig här

Tider :

24.01.2024 13.00 - 15.00 Blåsippan