Introduktionskurs för frivilliga doulor i Nyland

Startdatum: 06.09.2019
Kursperiod: 06.09.2019 - 07.09.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.05.2019
Anmälan stänger: 30.08.2019
Kurskod: 180K0018515

Är du intresserad av graviditet, förlossning och amning? Vill du göra en meningsfull insats för familjer som väntar barn? Kom då med i vår fina gemenskap av drygt 100 frivilliga doulor.


Under två dagar kommer vi att genom diskussion, reflektion och övningar ge en inblick i graviditet och förlossning – och vad det innebär att vara en frivillig doula på Folkhälsan. För att bli doula behöver man inte ha fött barn själv. Det viktiga är ett starkt intresse och en vilja att finnas till hands som en medmänska för familjer i ett av livets stora ögonblick. Utbildningen är gratis men vi förutsätter att du har som avsikt att bli aktiv i vår doulaverksamhet i Nyland, Åboland, Österbotten eller Åland.

Genom att anmäla dig här anmäler du ditt intresse till att delta i kursen. Innan utbildningen startar kommer du att bli kontaktad av doulakoordinatorn för en kort intervju.


Välkommmen med din intresseanmälan!

Anmäl dig här

Tider :

06.09.2019 17.00 - 20.30 Blåsippan
07.09.2019 09.30 - 16.00 Blåsippan