Lansering: Filmer om mat och kropp och Tänk om- ett diskussionsmaterial om normer

Startdatum: 28.01.2022
Kursperiod: 28.01.2022 - 28.01.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Susanna Strandback
susanna.strandback@folkhalsan.fi
040-8395598
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.01.2022 00.00
Kurskod: 18K20018018
Anmäl dig här

Folkhälsan och Livslust lanserar nytt material 
Är du lärare eller jobbar du med unga i ditt arbete?


Educa blev inhiberat och istället för att vänta ett år kan du redan nu ta del av Folkhälsans och Livslusts nya material. 


De senaste åren har varit tuffa för unga, och har gjort det desto viktigare att diskutera mat, kroppsbild och normer. Material som presenteras kan vara till stöd för dessa diskussioner.


Vi presenterar två filmer om mat och kropp med tilläggsmaterial, samt ett diskussionsmaterial om normer.  
Välkommen på vårt kostnadsfria webbinarie, fredagen den 28.1 kl 13.15-14.30. 
 
 
Kort om det nya materialet 


Två filmer om mat och kropp  
Folkhälsan och Livslust-projektet har skapat två filmer som riktar sig till 13–18-åringar. Syftet har varit att göra ett material som på ett tydligt sätt visar hur viktigt det är att äta mångsidigt, regelbundet och tillräckligt för att orka och må bra i vardagen. Förhållandet till kroppen har starkt inflytande på självbilden, och filmen om kroppsbild lyfter aspekter kring betydelsen av att reflektera över kroppsförhållandet. Behovet av undervisningsmaterialet har framkommit bland annat av resultaten i Hälsa i skolan undersökningarna där de syns att många unga hoppar över morgonmålet. Filmerna och det tillhörande materialet kan användas av lärare på högstadier och på andra stadiet, men också av andra som möter ungdomar. Filmerna och materialet tar upp vikten av mångsidigt och regelbundet ätande och hur det påverkar vår ork i vardagen. I materialet behandlas också kroppsacceptans och faktorer som påverkar våra attityder gentemot kroppen och utseendet. 
Materialet presenteras av Susanna Strandback och Sophia Rehn från Folkhälsan, och Ira Zetterborg och Julia Backman från Livslust. 
 
Tänk om – ett diskussionsmaterial om normer 
Tänk om är ett material som består av bilder och berättelser om normer i vårt samhälle. Syftet är att väcka tankar och diskussioner och att inspirera till vidare arbete för att göra olika verksamheter mer jämlika, inkluderande och respektfulla.  
Diskussionsmaterialet, som riktar sig till både vuxna och unga i skolan handlar om de olika diskrimineringsgrunderna, jämställdhet och jämlikhet. Det handlar om både synliga och osynliga normer, som kan vara begränsande, exkluderande och ojämlika. 
Berättelserna är skrivna av personer, som tillhör minoriteter, upplever att de bryter mot normer i vårt samhälle eller av personer som reflekterar kring normer. Syftet är att ge en bredare förståelse för andra och oss själva och att ge tips på hur vi kan bemöta varandra respektfullt. Fotona skildrar olika situationer eller teman, som handlar om normer. 
Materialet presenteras av Sara Sundell från Folkhälsan. 
 
Kontaktperson:  
Susanna Strandback 
susanna.strandback@folkhalsan.fi 
tel. 040 839 5598 
 

Anmäl dig här

Tider :

28.01.2022 13.15 - 14.30 På distans