Må bra dag för personer och anhöriga med syn utmaningar

Startdatum: 30.08.2022
Kursperiod: 30.08.2022 - 30.08.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.
Plats: Övriga platser - Nyland - Botby gård
Adress: Botbygårdsvägen 7, 00910 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Ann-Christine "Anne" Wiik
anne.wiik@folkhalsan.fi
044-7883772
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.06.2022 00.00
Anmälan stänger: 30.06.2022
Kurskod: 180E0018006

Du,  som har en synnedsättning samt din anhörig,


är varmt välkommen på en      MÅ BRA DAG 


Tidpunkt: 30.8 kl 10.30 - 15


Plats: Botby Gård, Helsingfors


Temat för dagen är HJÄRNHÄLSA


 


Dagen är kostnadsfri för deltagarna/medlemmarna och anhöriga. Är du intresserad av att bli medlem - vänligen ta kontakt med antingen Astrid Söderlund, tfn: 0400- 269 553 Svenska synskadade i Mellersta Nyland rf eller Ann-Catrin Tylli, tfn 040- 511 33 45, FSS.  


 


Transport till och från Botby ordnar alla själva. Anmälan om deltagande är obligatorisk. Sista anmälningsdagen är 30.6.


Du kan anmäla dig till distriktssekreteraren Astrid Söderlund, fram till 15.6 och rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli tar emot anmälningar under tiden 16 - 30.6. 


 


Må bra dagen ordnas i samarbete med Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf, Folkhälsans Förbund och Förbundet Finlands Svenska Synskadade. 

Tider :

30.08.2022 10.30 - 15.00 Botby gård