Mini-Röris7 inspirationstillfälle i Såka byagård, Karleby

Startdatum: 02.11.2021
Kursperiod: 02.11.2021 - 02.11.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Såka Byagård
Adress: Gamla Skrabbvägen 12, 67500 Karleby
Visa på karta
Kontakt: Anna-Lena Blusi
anna-lena.blusi@folkhalsan.fi
050-5428176
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 12.10.2021 08.00
Kurskod: 18U10018569
Kurspris: 25,00 €
Anmäl dig här

Nytt Mini-Röris7 program - Kom och låt dig inspireras!


Folkhälsan vill förmedla vikten av rörelse och framförallt rörelseglädje bland barn. Nu ordnar vi inspirationstillfällen för dig som jobbar med barn. Målgruppen är daghems- och förskolepersonal, ledare av familjecaféer och familjegymnastik. Vi inleder med en föreläsning/diskussion kring barn och fysisk aktivitet. Därefter blir det praktisk genomgång av det nya Mini-Röris7 rörelseverktyget. Materialet får du givetvis med dig att jobba vidare med i barngruppen. 


Målgruppen för Mini-Rörisprogrammet är barn i åldern 3-6 år. Programmet bygger på Friskis&Svettis Familjejympa och är anpassat för att fungera på förskolan, daghemmet eller i vardagsrummet hemma. 


Deltagaravgift: 25 euro (inkl. Mini-Röris7 rörelseverktyget)


Anmälningar: senast den 28 oktober 


Klä dig bekvämt! - Det blir svettigt!

Anmäl dig här

Tider :

02.11.2021 17.00 - 19.00 Såka Byagård