Mini-Röris7 inspirationstillfälle i Vasa

Startdatum: 23.09.2021
Kursperiod: 23.09.2021 - 23.09.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa
Adress: Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Anna-Lena Blusi
anna-lena.blusi@folkhalsan.fi
050-5428176
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 22.06.2021 08.00
Bilagor:
Kurskod: 18U10018570
Anmäl dig här

Nytt Mini-Röris7 program - Kom och låt dig inspireras!


Folkhälsan vill förmedla vikten av rörelse och framförallt rörelseglädje bland barn. Nu ordnar vi inspirationstillfällen för dig som jobbar med barn. Målgruppen är daghems- och förskolepersonal, ledare av familjecaféer och familjegymnastik. Vi inleder med en föreläsning/diskussion kring barn och rörelse. Därefter blir det praktisk genomgång av det nya Mini-Röris7 rörelseverktyget. Materialet får du givetvis med dig att jobba vidare med i barngruppen. 


Målgruppen för Mini-Rörisprogrammet är barn i åldern 3-6 år. Programmet bygger på Friskis&Svettis Familjegympa och är anpassat för att fungera på förskolan. daghmemet eller i vardagsrummet hemma. 


Deltagaravgift: 30 euro (inkl. Mini-Röris7 verktyget)


Anmälningar: senast den 15 september (begränsat antal platser)


Klä dig bekvämt! - Det blir svettigt!

Anmäl dig här

Tider :

23.09.2021 15.00 - 17.30 Folkhälsanhuset Wasa