Nätverksträff för skolkuratorer (södra Finland)

Startdatum: 06.06.2023
Kursperiod: 06.06.2023 - 06.06.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Folkhälsans förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Ossiansalen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Tove Ajalin
tove.ajalin@folkhalsan.fi
044-7886285
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 28.03.2023 00.00
Anmälan stänger: 26.05.2023
Kurskod: 18FM0018014

Välkommen med på nätverksträff för skolkuratorer den 6 juni 


Nätverksträffen för skolkuratorer i södra Finland hålls i år i Helsingfors. Dagens program innehåller föreläsning samt möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra skolkuratorer. 


Innehåll och program
9.00 Välkommen och morgonkaffe
9.30 Vi blickar framåt - Hälsofrämjande för barn och unga
Föreläsning med Nina "Ninni" Martin som jobbar med Hälsofrämjande för unga i Nyland på Folkhälsans förbund.
Efter pandemitid, kriser och stora reformer är det skäl att stanna upp för att blicka bakåt, men framför allt blicka framåt tillsammans. Vad berättar aktuell forskning om hur unga upplevt pandemin? Vilka utmaningar och styrkor finns det gällande barn och ungas hälsa och hur kan vi jobba hälsofrämjande med de resurser som finns? Ninni bidrar med en överblick och ser fram emot att ta del av era erfarenheter och tankar. Hon kommer även att presentera Folkhälsans material och verksamheter kort och ni får möjlighet att prova på en del övningar. 
11.30 Lunch
12.30 Nätverk och diskussioner
14.00 Kaffe
14.15 Aktuellt från Folkhälsan
15.00 Dagen avslutas
Tillfället är kostnadsfritt

Tider :

06.06.2023 09.00 - 15.00 Ossiansalen