Röris8 inspirationsdag i Borgå (plats meddelas i augusti)

Startdatum: 01.09.2020
Kursperiod: 01.09.2020 - 01.09.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Okänd plats
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.08.2019
Kurskod: 18U10018481
Kurspris: 25,00 €

Nytt Röris 8 program, kom med och låt dig inspireras!


Folkhälsan vill förmedla vikten av rörelse och framförallt rörelseglädje bland barn. Målgruppen är förskole-, skol- och eftispersonal. Vi inleder med en föreläsning/diskussion kring barn och fysisk aktivtet. Därefter blir det praktisk genomgång av det nya Röris8 rörelseverktyget. Materialet får du givetvis med dig att jobba vidare med i barngruppen. 


Med Friskis&Svettis pausgympaprogram Röris kan du få in rörelse som en aktiv del av skoldagen eller eftis. Röris riktar sig till förskolebarn och elever i åk 1-6.


Inspirationseftermiddagen ordnas den 1.9 klockan 15.30-18 i Borgå. Exakt plats meddelas senare!


Deltagaravgift: 25 euro (inkl. Röris8 verktyget)
Begränsat antal platser, anmäl dig senast en vecka innan till:
linda.hongisto@folkhalsan.fi 

Tider :

01.09.2020 15.30 - 18.00 Platsen saknas