Tema mobbning - teoretisk kunskap möter praktiska verktyg (Borgå)

Startdatum: 26.11.2019
Kursperiod: 26.11.2019 - 26.11.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Kulturhuset Grand
Adress: Biskopsgatan 28, 06100 Borgå
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.06.2019
Kurskod: 18K20018505
Kurspris: Gratis

Luckan, Åbo Akademi och Folkhälsan bjuder in till ett heldagsseminarium där aktuell forskning möter praktiskt mobbningsförebyggande arbete. Seminariet riktar sig till skolpersonal, andra sakkunniga som möter barn och unga i sina jobb samt studerande.


Seminariet är avgiftsfritt. 


9.30    Kaffe/te
10.00  Dagen inleds
10.15  Aktuell internationell och nordisk forskning
Presentation av ny nationell och internationell forskning om mobbning med särskild fokus på de vuxnas roll. PD Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi, Åbo Akademi i Vasa
12.30  Lunch
13.30  Respekt: Åskådarens roll
I samhället är vi alla åskådare och att agera rätt är viktigt, men inte alltid lätt. Föreläsningen presenterar teori            och forskning samt praktiska råd och tips för hur man kan handla i olika situationer som åskådare. Målet är                att ge deltagarna möjlighet att reflektera över sin egen roll som åskådare samt vikten av att ta ansvar och                ingripa. Luckan UngInfo
14.30  Paus
15.00  Fri från mobbning
Mobbning kan ge långvariga konsekvenser och personer som har varit utsatta kan behöva stöd i                                rehabiliteringen efter mobbningen. Fri från mobbning är ett verktyg för rehabilitering, endera för utsatta                    personer eller för deras anhöriga.Metoden baserar sig på kamratstöd och är utarbetad av stödcentret                        Valopilkku. Maria Lingonblad, sakkunnig inom mobbningsförebyggande arbete i skolan, Folkhälsans förbund
16.00 Seminariet avslutas

Tider :

26.11.2019 09.30 - 16.00 Kulturhuset Grand