Träff för föräldrar till barn som har en sällsynt diagnos (Mariehamn)

Startdatum: 06.03.2023
Kursperiod: 06.03.2023 - 06.03.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Annika Nyman
annika.nyman@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 29.11.2022 00.00
Anmälan stänger: 27.02.2023
Kurskod: 18FM0018001
Anmäl dig här

Träff för föräldrar till barn som har en sällsynt diagnos

Tidpunkt: måndagen 6 mars, kl. 18:00-20:00
Plats: Dagcenter, Folkhälsans allaktivitetshus, Mariehamn.

Maria Hintze (sakkunnig inom sällsynta diagnoser) och Annika Nyman (handledare inom kamratstöd) inleder träffen med en föreläsning kring temat ”Sällsynt, men inte ovanlig”. Maria och Annika arbetar på Folkhälsans förbund med information och stöd vid sällsynta diagnoser. 
Efter föreläsningen diskuterar vi tillsammans. Vi funderar också på vilket sorts innehåll ni deltagare är intresserade av för de kommande träffarna under våren (olika teman ni vill höra mera eller diskutera tillsammans om eller andra gemensamma aktiviteter, osv).

Denna träff är ett första föreläsnings- och diskussionstillfälle för att samla föräldrar och se om det finns fortsatt intresse att delta i träffarna (skild anmälan). Tillfället ordnas av Folkhälsans förbund samt Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland. 
Kom med och diskutera med andra föräldrar som har liknande erfarenheter. Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Träffen är avgiftsfri. 


Gruppen fortsätter i Landskapsföreningens regi följande datum:
23.3, 20.4, 24.5 och 14.6 kl. 18:00-20:00. 
Pris: 17€
Mera information fås av Jenni Sundling (tfn 018-527027, jenni.sundling@folkhalsan.ax)  


 

Anmäl dig här

Tider :

06.03.2023 18.00 - 20.00 Dagcenter