Träff för närståendevårdare 3.12 2020

Startdatum: 03.12.2020
Kursperiod: 03.12.2020 - 03.12.2020
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Annette Hagman
annette.hagman@folkhalsan.ax
018-527063
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 13.08.2020
Anmälan stänger: 03.12.2020
Kurskod: 310K0018927
Anmäl dig här

Du som har omsorg om en familjemedlem, en vän eller annan närstående som på grund av sjukdom, handikapp eller någon annan särskild orsak inte klarar sig självständigt i livet, välkommen med på vårt Anhörigcafé i Folkhälsans Allaktivitetshus. Du behöver inte ha beviljats stadens/kommunens arvode för att delta i vår verksamhet riktad till närståendevårdare.


Vi träffas en torsdag i månaden kl. 13-14.30, decemberträffen hålls 3.12. Vi pratar, delar tankar och idéer och ibland har vi nån inbjuden gäst. Kaffe/te och tilltugg 2€/person. 


 


Anmäl ditt deltagande på förhand till Annette Hagman 018-527063


Varmt välkommen med!

Anmäl dig här

Tider :

03.12.2020 13.00 - 14.30 Dagcenter