Webbinarium: Barn, familjer och mentalisering 16.11.2023

Startdatum: 16.11.2023
Kursperiod: 16.11.2023 - 16.11.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Liisa Jungar
liisa.jungar@folkhalsan.fi
044-4883078
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.06.2023 00.00
Bilagor:
Kurskod: 18FM0018011
Anmäl dig här

Barn, familjer och mentalisering


Mannerheims barnskyddsförbund och Folkhälsan önskar dig välkommen till det tvåspråkiga webbinariet Barn, familjer och mentalisering. Årets teman är mentaliseringens kroppsliga dimensioner och den professionellas egna mentaliseringsförmåga. Webbinariet är riktat till yrkesverksamma inom utbildning och social- och hälsovård som i sitt arbete möter barn och familjer.

Webbinariet är avgiftsfritt.

Program
• 12:00 Webbinariets öppnande
Petra Kouvonen (direktör Itla)

• 12:10 Mentaliseringsbaserat föräldrastöd på Mannerheims barnskyddsförbund och Folkhälsan. Johanna Sourander (MLL); Liisa Jungar (Folkhälsan)

• Paus

• 13:10 Mentaliseringens kroppsliga dimensioner Minna Martin (psykolog, psykoterapeututbildare). Den finskspråkiga föreläsningen är textad till svenska.

• Paus

• 14:30 Den professionellas egen mentaliseringsförmåga.
Janne Østergaard Hagelquist (psykolog, specialist i barnpsykologi)
Föreläsningen på engelska är textad till finska och svenska.

• 16:00 Webbinariet avslutas

Varmt välkommen med!

Årets föreläsare:

Janne Østergaard Hagelquist
(psykolog, specialist i barnpsykologi, författare) leder Center for Mentalisering i Danmark. Hon arbetar med att undervisa, handleda och implementera mentaliseringsbaserade- och traumainformerade arbetssätt och har gett ut flera böcker, bl.a. The Mentalization Guidebook och Mentalization in the Family. Föreläsningen handlar om den professionellas egna mentaliseringsförmåga bl.a. utgående från STORM-modellen.

Minna Martin
(psykolog, psykoterapeututbildare) är verksam som psykoterapeut, arbetshandledare och utbildare samt författare av artiklar och böcker riktade till professionella om bl.a. mentalisering. I föreläsningen behandlas mentaliseringens implicita, icke verbala och kroppsliga dimensioner. Att beakta och arbeta med de kroppsliga dimensionerna breddar den professionellas möjligheter att stöda klienten och främjar lugnande och respektfullt samspel.


Anmälningslänken hittar du även här.

Läs mer om mentaliseringsbaserat föräldrastöd på Folkhälsans och
Mannerheims barnskyddsförbunds webbsidor. 


 


 

Anmäl dig här

Tider :

16.11.2023 12.00 - 16.00 På distans