Webbinarium: Annorlunda syskonskap

Startdatum: 26.10.2021
Kursperiod: 26.10.2021 - 26.10.2021
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Annika Nyman
annika.nyman@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 21.06.2021 00.00
Anmälan stänger: 25.10.2021
Kurskod: 18FM0018021
Anmäl dig här

Webbinarium om annorlunda syskonskap


Tidpunkt: 26 oktober kl. 11:30-16:00
För vem? Webbinariet riktar sig främst till personer som arbetar inom skolan (lärare, kuratorer, psykologer, skolhälsovårdare), hälso- och sjukvården (sjukskötare, hälsovårdare, läkare) och småbarnspedagogiken, samt till andra intresserade. 
Var? virtuellt på mötesplattformen Zoom 

Program: 

11:30-11:45 Välkommen, Pia Rosengård-Andersson, avdelningschef på avdelningen för familjer och relationer på Folkhälsans förbund 

11:45-12:15 Sällsynta diagnoser och ärftlighet, Maria Hintze, sakkunnig i genetisk vägledning.
Vad är en sällsynt diagnos och vilka frågor kring ärftlighet kan vara aktuella för det friska syskonet.

12:15-13:45 Annorlunda syskonskap, Astrid Emker, pedagog, handledare och föreläsare på Ågrenska.
Astrid har bred kunskap och lång erfarenhet av barn, ungdomar, vuxna med olika funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Hon arbetar som handledare och föreläsare för olika typer av personal- och föräldragrupper. Syskonrollen, där hon har bred erfarenhet från många års arbete med syskon på Ågrenska och medverkan i projektet syskonkompetens, är ett av Astrids specialområden. Att vara syskon i en familj med ett barn med sällsynt diagnos eller kronisk sjukdom behöver inte vara problematiskt, men många syskon bär på frågor och känslor de sällan ges möjlighet att ställa eller släppa fram: ”Varför är jag frisk och min bror sjuk?”, ”Har jag orsakat min systers svårigheter?”, ”Varför har ingen tid med mig?”, ”Kommer det att gå över?”

Föreläsningen tar upp följande:
- Vad är det speciella med att vara syskon till ett syskon med sällsynt diagnos eller kronisk sjukdom
- Syskons känslor – frågor och känslor som kan aktualiseras i olika åldrar
- Vad upplever syskon som hjälpsamt – erfarenheter från Ågrenskas syskongrupper
- Hur kan jag som yrkesverksam stödja och bemöta syskon på ett bra sätt

13:45-13:55 Paus

13:55-14:25 Ett vuxet syskons erfarenheter
, Maria Mannfolk

14:25-14:45 Unga omsorgsgivare och syskonskap, Jonna Skand, sakkunnig inom närståendevård.
Vilken är definitionen på unga omsorgsgivare? Hur kan du som professionell ta saken till tals då en ung person har rollen omsorgsgivare i förhållandet till ett syskon? Hur kan du hjälpa?

14:45-14:55 Paus

14:55-15:15 Yngre syskon till syskon med utåtagerande beteende, Paula Ala-Käkelä, neuropsykiatrisk handledare.
Om utåtagerande och aggressivt beteende. Hur upplever syskonen situationer där deras syskon har ett utmanande beteende? Hur kan du tala om saken och stöda syskonet som utsätts för sitt syskons utmanande beteende?

15:15-15:45 Och syskonen då? En förälders erfarenheter av annorlunda syskonskap, Mia Grönlund

15:45-16:00 Avslutning 


Mera information om vår verksamhet för personer som berörs av en sällsynt diagnos hittar du här.

Anmäl dig här

Tider :

26.10.2021 11.30 - 16.00 På distans