Barnkonventionen på daghem

Startdatum: 27.09.2023
Kursperiod: 27.09.2023 - 17.10.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.05.2023 09.00
Anmälan stänger: 22.09.2023
Kurskod: 18FM0014007
Anmäl dig här

Barnkonventionen på daghem 


Är en processutbildning bestående av tre virtuella träffar på a´2h som ger dig stöd och verktyg för att implementera barnkonventionen i ditt arbete på daghemmet. Under utbildningen presenteras en virtuell plattform som hjälper dig att steg för steg öka barns rättigheter på daghemmet. Plattformen innehåller videofilmer, texter och övningar utvecklade av olika sakkunniga. Innehållet ger dig mer kunskap och insikter i hur du kan arbeta för att barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet på daghemmet och är uppbyggd så att du mellan de olika modulerna kan reflektera och prova på olika övningar med barnen och med kollegiet.
Vi rekommenderar att minst två personer per enhet deltar. Utbildningen är kostnadsfri.

Träff I:  27.9 kl. 12.30-14.30

• Barnkonventionen- grundprinciper och vår barnsyn
• Hur kan vi systematiskt påbörja arbetet för att öka barnets rättigheter på daghemmet?
• Tips på verksamhet och material

Träff II: 4.10. kl. 12.30-14.30

• Allas lika värde och rättigheter
• Barnets bästa
• Inflytande och delaktighet
• Tips på verksamhet och material

Träff III: 17.10 kl. 12.30-14.30

• Rätt till liv och utveckling
• Närgranska vardagssituationer på daghemmet
• Följ upp och utvärdera?
• Tips på verksamhet och material


 

Anmäl dig här

Tider :

27.09.2023 12.30 - 14.30 På distans
04.10.2023 12.30 - 14.30 På distans
17.10.2023 12.30 - 14.30 På distans