Doulaintroduktionsutbildning i Nyland

Startdatum: 06.11.2020
Kursperiod: 06.11.2020 - 07.11.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.03.2020
Anmälan stänger: 30.10.2020
Kurskod: 180K0014798
Anmäl dig här

Doulagruppen i Nyland behöver nya aktiva doulor.


Välkommen med på vår introduktionsutbildning där du lär dig mer om vad en doula är och gör och hur det är att fungera som frivillig doula på Folkhälsan. Mer kunskap och färdigheter får du sedan under doulakvällarna som ordnas en gång i månaden i Helsingfors. 


Du kan anmäla ditt intresse här, varefter doulakoordinatorn ringer upp dig för en kort intervju. 


Utbildningen är gratis men vi förutsätter att du har för avsikt att bli aktiv i vår doulaverksamhet. Bekanta dig gärna med verksamheten på vår webb: www.folkhalsan.fi/doula


 

Anmäl dig här

Tider :

06.11.2020 17.00 - 20.30 Blåsippan
07.11.2020 09.30 - 16.00 Blåsippan