Frukostföreläsning: Ungas väg från grundskola till andra stadiet. Skolans, professionellas och familjens roll i vägledning av unga

Startdatum: 07.10.2021
Kursperiod: 07.10.2021 - 07.10.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 03.09.2021 00.00
Anmälan stänger: 06.10.2021
Kurskod: 180K0014011
Anmäl dig här

Grundskolan förutsätts ge lika möjligheter till alla elever i Finland, ändå visar statistiken att ungas utbildningsval är starkt kopplade till familjens socioekonomiska bakgrund. Familjer har olika möjligheter att stöda sina barn, och därför har skolan och andra professionella som arbetar med ungdomar en viktig roll. Den utvidgade läroplikten kommer att medföra ett större ansvar på skolans elevhandledning och studiehandledning samt på skolan och andra professionella. Frukostföreläsningen fokuserar på hur unga navigerar i övergångsskedet mellan grundskola och andra stadiet; vilken är familjens, skolans och professionellas roll? 


Föreläsare: PD Veronica Salovaara, utvecklingschef vid Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, disputerade den 18 augusti 2021 vid Helsingfors universitet på avhandlingen Structured Agency – Students’ Scope of Action in the Transition Phase from Basic Education to Upper Secondary Education in Finland.


Vi postar avhandlingen till de 20 först anmälda.


Anmäl dig till nätverksträffen här:


https://www.folkhalsan.fi/kompetenscenter/


Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.


Kontakt: Frida Westerback, verksamhetsutvecklare, frida.westerback@folkhalsan.fi, Pia Öhman, sakkunnig, pia.ohman@folkhalsan.fi

Anmäl dig här

Tider :

07.10.2021 09.00 - 10.30 På distans