Lansering av Tänk Om - Diskussionsmaterial om normer och jämlikt bemötande inom idrotten, Virtuellt

Startdatum: 15.02.2023
Kursperiod: 15.02.2023 - 15.02.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Okänd plats
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 23.12.2022 00.00
Anmälan stänger: 14.02.2023
Kurskod: 18FM0014003
Anmäl dig här

Välkommen på lanseringen av Tänk Om - Diskussionsmaterial om normer och jämlikt bemötande inom idrotten


Diskussionsmaterialet består av personliga berättelser och bilder som tematiserar frågor och erfarenheter av att höra till olika minoritetsgrupper eller bryta mot normer.


Genom att skapa trygga och inkluderande miljöer inom idrotten kan man motverka diskriminering och trakasserier. I en trygg miljö där alla känner sig sedda, respekterade och välkomna finns möjlighet för alla att utvecklas, känna samhörighet och rörelseglädje. Ett sätt att skapa trygga miljöer i idrottssammanhang är att arbeta med jämlikhetsfrågor och fundera över vad man kan göra för att behandla alla rättvist.


Tänk Om är ett normkritiskt material som kan användas av idrottsföreningar som stöd och inspiration för att skapa en jämlik förening där alla kan känna sig respekterade och välkomna.


Datum & tid: 15.2.2023, kl 18-19


Plats: Virtuellt, länk skickas via e-post.


Målgrupp: Tränare, föreningsaktiva & alla som är intresserade av att höra mera.


Övrigt: Materialet är gratis och kommer att finnas tillgänglig som pdf och i tryckt form.

Anmäl dig här

Tider :

15.02.2023 18.00 - 19.00 Platsen saknas