Mentalisering och reflektivt arbetssätt 2020 PÅ DISTANS

Startdatum: 07.05.2020
Kursperiod: 07.05.2020 - 07.05.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Malin von Koskull
malin.vonkoskull@folkhalsan.fi
044-7881011
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 03.02.2020
Anmälan stänger: 04.05.2020
Kurskod: 180K0014759
Anmäl dig här

Mentalisering handlar om att försöka förstå både sina egna och andras tankar, känslor och intentioner samt hur vi påverkar varandra när vi är tillsammans. I föräldraskapet och i arbetet med barn hjälper den här förmågan den vuxna att märka och svara an på det barnet behöver, och inte enbart reagera på barnets beteende. Det gör interaktionen mera smidig och lyhörd och stärker en trygg relation.


Under den här utbildningsdagen får du lära dig om mentalisering och dess betydelse för uppkomsten av trygga anknytningsrelationer. Du får också konkreta verktyg för hur du kan tillämpa ett reflektivt arbetssätt i möten med familjer och barn.   


Program:


Vad är mentalisering och reflektiv förmåga i föräldraskapet och i arbetet med barn? 
Varför är mentalisering så viktigt för barnet och för barnets sociala relationer?      Hur kan vi stöda föräldrar till ett reflektivt föräldraskap? 
Hur hjälper ett reflektivt förhållningssätt mig i möten med familjer och barn?      Föreläsningar varvas med konkreta övningar och reflektion i mindre grupper.


Målgrupp:


Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar med familjer och barn på mödra- och barnrådgivning, inom småbarnspedagogiken eller inom social- eller sjukvården. Inga förkunskaper krävs.


Utbildare: 
Malin von Koskull, sjukskötare, HVM och mentaliseringsutbildare. 
Malin har arbetat på Folkhälsan med mentaliseringsbaserat föräldrastöd i över 10 år och har varit med och utarbetat flera metoder och verktyg som stöder mentalisering i föräldraskapet. 


Utbildningsdagen är avgiftsfri.  


Ta gärna kontakt om du vill veta mera om utbildningsdagen.


Hjärtligt välkommen!

Anmäl dig här

Tider :

07.05.2020 12.00 - 15.00 Blåsippan