Skatter för stora och små- kost, rörelse och självreglering

Startdatum: 07.02.2023
Kursperiod: 07.02.2023 - 08.03.2023
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.01.2023 09.00
Anmälan stänger: 03.02.2023
Kurskod: 18FM0014004
Anmäl dig här

Kohur- kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsenden och Folkhälsan ordnar en fortbildningshelhet för personal inom småbarnspedagogiken om kost, rörelse och självreglering. Den omfattar en virtuell teoridel samt två workshopar på plats. Den virtuella föreläsningen fungerar som bakgrund till workshoparnas innehåll.


Under workshopparna får du inspiration för hur du kan tänka kring måltiderna och rörelse på daghemmet. Hur kan du med hjälp av samspelsfärdigheter och visuellt stöd skapa en fungerande matstund? Hur blir rörelseaktiviteterna pulshöjande och lekfulla för barnen?


Du kan anmäla dig till antingen den ena eller till båda workshoparna. I workshoparna får du pröva på lekar, övningar och material som inspirerar till meningsfulla måltider och roliga och pulshöjande rörelsestunder.


Den virtuella föreläsningen hör till båda workshoparna, alltså genom att anmäla dig till en eller två workshopar är du automatiskt också anmäld till den virtuella föreläsningen. Det ryms max 30 deltagare per workshop, så anmäl dig i tid.

Anmäl dig här

Tider :

07.02.2023 12.00 - 16.00 På distans
09.02.2023 13.00 - 16.00 Blåsippan
08.03.2023 13.00 - 16.00 Musiksalen