Träffpunkt för unga, online: Sexuell identitet

Startdatum: 26.06.2024
Kursperiod: 26.06.2024 - 26.06.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Okänd plats
Kontakt: Johannes Puranen
Johannes.Puranen@folkhalsan.fi
044-7886318
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.09.2023 00.00
Kurskod: 180E0005011
Anmäl dig här

Träffpunkt för unga - Sexuell identitet


Avgiftsfri webbföreläsning för unga vuxna (18-29 år) via Zoom den 26.6.2024 kl.18-19:30.


 


Sexualitet är en del av varje människas liv, den kan innehålla komplexa känslor, relationer och identiteter och ändå vara en källa för glädje och självförverkligande. Samtidigt lever vi i en värld där normer dikterar vad som anses vara "normalt" eller "acceptabelt". Detta kan skapa hinder för sexualitetens mångfald och för dem som inte passar in i den fördefinierade mallen.


Kom med då Regnbågsalliansen talar om jämlikhet, normer och att alla ska ha rätt till att vara den man är.


Träffpunkten ordnas i samarbete med Regnbågsallians.


 


Anmäl dig senast den 25.6.2024, vi skickar ut länken under dagen den 26.5.2024.
Du får delta anonymt. 

Anmäl dig här

Tider :

26.06.2024 18.00 - 19.30 Platsen saknas