Träffpunkten för unga: Våld i nära relationer - Hur ser det ut bland unga?

Startdatum: 16.09.2021
Kursperiod: 16.09.2021 - 16.09.2021
Arrangör: FinFami
Folkhälsans Förbund
Röda Korset
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Yvonne Nyberg
yvonne.nyberg@folkhalsan.fi
044-3309020
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.09.2021 00.00
Bilagor:
Kurskod: 18F10014003
Kurspris: Gratis

Träffpunkten goes online


Välkommen med på föreläsningen på Zoom torsdagen 16.9.2021 kl. 18.00, en gratis onlineföreläsning för unga.


"Våld i nära relationer - Hur ser det ut bland unga?"


Träffpunkten kommer denna gång att behandla våld i nära relationer med fokus på unga. Hur ser våldet ut, hur har pandemin påverkat situationen, vilken hjälp finns att få? Nathalie Wingren från Brottsofferjouren och Maria Kentta från Vasa skyddshem kommer tillsammans att belysa ämnet. Vi får också ta del av deras verksamhet och hur den kan hjälpa och stöda. Efter föreläsningen finns tid
för frågor och diskussion.
Evenemanget riktar sig främst till unga under 30 år.


 


ANMÄLNINGAR senast 14.9 via länken: https://www.lyyti.fi/reg/TraffpunktenSept21


Länk till eventet skickas ut till anmälda dagen före eventet. 


 

Tider :

16.09.2021 18.00 - 20.00 På distans