Hälsostegen-inspiratörsträff Nyland

Startdatum: 09.09.2020
Kursperiod: 09.09.2020 - 09.09.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Saskia Halminen
saskia.halminen@folkhalsan.fi
044-7886020
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.07.2020
Anmälan stänger: 07.09.2020
Kurskod: 180E0017871

Den nyländska träffen är inställd pga för få deltagare, du är väldigt välkommen att delta i distansträffen istället: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/foreningsverksamhet/halsostegen-inspiratortraff/


 


Vill du bli en Hälsostegen-inspiratör i din Folkhälsan-förening? För att stöda föreningar att få med så många medlemmar som möjligt erbjuder Förbundet möjlighet att utbilda 1-2 Hälsostegen inspiratörer/förening.


Hälsostegen-inspiratörens uppgift är:


• Fungera som kontaktperson i Folkhälsan-föreningen i frågor som berör Hälsostegen.


• Uppmuntra föreningens medlemmar att delta i Hälsostegen. Vid behov ordna lokala jippon.


• Vid behov hjälpa föreningens medlemmar att registrera/anmäla sig och fylla i steg på www.halsostegen.fi


Nylands utbildning ordnas onsdag 9.9.2019 kl. 18-20 med start på Topeliusgatan 20. Ta med promenadkläder, vi kommer att vara ute en del av tiden!


Läs mer om kampanjen på www.halsostegen.fi


Kontakt: organisationssekreterare Saskia Halminen, saskia.halminen@folkhalsan.fi, tfn. 044 788 6020.

Tider :

09.09.2020 18.00 - 20.00 Blåsippan