Att bli förälder - en familjeförberedelsekurs

Startdatum: 27.02.2020
Kursperiod: 27.02.2020 - 02.04.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Åbo svenska arbetarinstitut
Åbo svenska församling
Plats: Åbo svenska arbetarinstitut
Adress: Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Liisa Jungar
liisa.jungar@folkhalsan.fi
050-3457040
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2019
Anmälan stänger: 02.04.2020
Kurskod: 180K0019545
Kurspris: 27,00 €

Välkommen med på en familjeförberedelsekurs i Åbo!

Åbo svenska arbetarinstitut ordnar familjeförberedelsekurser i samarbete med Folkhälsans förbund och Åbo svenska församling. Kurserna erbjuder en möjlighet för blivande föräldrar att träffa andra i samma livssituation och att diskutera och förbereda sig inför föräldraskapet. I grupperna samtalar vi om graviditet, förlossning, föräldraskap, babyvård, relationer samt om vad en liten baby och dess förälder / föräldrar behöver för att må bra. Kursen består av sex träffar under graviditeten och en träff då alla i gruppen hunnit bli föräldrar.

Följande kurs startar torsdagen den 27 februari 2020. Föräldragruppen är främst avsedd för dem som väntar ditt första barn och bäst lämpar sig kursen för dem som har beräknad tid för födsel i april-augusti 2020. Kursen avslutas med en efterträff.

Som kursledare fungerar Liisa Jungar som jobbar med hälsofrämjande för väntande och småbarnsfamiljer på Folkhälsan; Lisa Holm Rinne, barnmorska på ÅUCS och amningssakkunnig, Maria Wikstedt, präst i Åbo svenska församling och Jånna Koivunen, barnledare i Åbo svenska församling.

Vi träffas i Åbo svenska arbetarinstituts utrymmen på adressen Kaskisgatan 5, 20700 Åbo, 4 vån. Rum 405.

Kursavgiften är 27 euro per deltagare men vid behov kan deltagarna ansöka om bidrag för att täcka kursavgiften. Vänligen kontakta Liisa Jungar på e-postadressen liisa.jungar@folkhalsan.fi eller ring numret 050 345 7040 för mer information gällande eventuella bidragsansökningar.

Anmäl dig / er via Åbo svenska arbetarinstituts hemsida:
https://opistopalvelut.fi/abo/course.php?l=sv&t=2555

Hjärtligt välkommen med!

Tider :

27.02.2020 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
05.03.2020 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
12.03.2020 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
19.03.2020 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
26.03.2020 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
02.04.2020 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut