Baby- och familjesiminstruktörs kurs Korsholm/Vasa

Startdatum: 02.09.2022
Kursperiod: 02.09.2022 - 09.10.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Konferensrummet
Adress: Niklasvägen 1, 65610 Smedsby
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
044-7883756
Anmälan öppnar: 12.04.2022 09.00
Anmälan stänger: 26.08.2022
Kurskod: 180K0019004
Kurspris: 310,00 €
Anmäl dig här

Baby- och familjesiminstruktören introducerar den underbara vattenvärlden till familjerna, möjliggör mångsidiga och säkra upplevelser för barnet och får ta del av barnets och föräldrarnas nyfikenhet och glädje.
Som baby- och familjesiminstruktör får du träffa nya människor, ta del av barnens utveckling och familjernas vardag.


Jobbet passar bra för studeranden, föräldrar med småbarn och till alla som vill jobba med småbarnsfamiljer.


Kursen omfattar 50 timmar, vilket inkluderar praktiska övningar i simhallar där det ordnas babysim. Av deltagarna förväntas 100 procents närvaro.


Kursen arrangeras i Korsholm och Vasa och är tvådelad:
Del 1 2-4.9.2022
Del 2 8-9.10.2022
Mellan kursveckosluten gör deltagarna praktik på olika babysimställen som är av FSL godkända Säkra babysimställen.


För att delta i kursen måste du vara simlärare.
Anmälan till kursen är bindande.


Kursen ordnas i samarbete med Finlands Simundervisning- och Livräddningsförbund r.f. och SFV.

Anmäl dig här

Tider :

02.09.2022 17.30 - 21.00 Konferensrummet
03.09.2022 08.30 - 17.00 Konferensrummet
04.09.2022 08.30 - 17.00 Konferensrummet
08.10.2022 07.30 - 16.00 Mellanrummet
09.10.2022 09.00 - 17.00 Mellanrummet