Babysimmets uppdateringskurs 15.10.22 i Helsingfors kl. 15-20

Startdatum: 15.10.2022
Kursperiod: 15.10.2022 - 15.10.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Verkstaden
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
044-7883756
Anmälan öppnar: 15.08.2022 07.00
Anmälan stänger: 02.10.2022
Bilagor:
Kurskod: 180K0019010
Kurspris: 50,00 €
Anmäl dig här

Babysimmets uppdateringskurs (4-6 h).Kursen är avsedd för alla baby- och familjesiminstruktörer. De instruktörer som har gått instruktörskursen för en längre tid sedan eller har haft en längre paus från babysiminstruktörsjobbet, har speciellt nytta av kursen. 


Under kursen fokuserar vi på aktuella frågor inom babysimmet i Finland samt grunderna för ett barnorienterat babysim. Kursen består av en teoridel samt en praktisk del i bassängen.


Kom med och få tips hur dagens babysim i Finland ser ut.


Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97, Helsingfors
Tidpunkt: 15.10.22 kl. 15-20
Pris: 50 €, i priset ingår kursmaterialet samt undervisning
Anmälningstiden upphör: 2.10.2022


Kursens språk är svenska, möjlighet till material på finska


Kursen ordnas i samarbete med Finlands Simundervisning- och Livräddningsförbund r.f. och SFV.


Program:
15.00- ca 18.00  Det finländska barnorienterade babysimmet


·         Aktuellt


·         Babysimmet framskrider och olika övningar


·         Instruktörens roll i babysimmet


·         Att dyka med barnet och barnet dyker självständigt


·         Olika lekar, målmedvetenhet


·         Vattenvanemärket


·         Fri diskussion


PAUS OCH FÖRFLYTTNING TILL BASSÄNGEN, FOLKHÄLSANHUSET I BRUNAKÄRR


18.30-20.00 Babysimmets bassängövningar för instruktörerna:


·         Grepp och ställningar


·         Att handleda föräldrarna


·         Användning av stimuli


·         Lekar och ramsor


·         Att stöda barnets egen lek

Anmäl dig här

Tider :

15.10.2022 15.00 - 20.00 Verkstaden