COPE- Community Parent Education Program för föräldrar med barn i åldern 3-12 år

Startdatum: 01.03.2022
Kursperiod: 01.03.2022 - 19.04.2022
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Ålands hälso- och sjukvård
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Matsalen
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Cope Folkhälsan På Åland
cope@folkhalsan.ax
018-527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 23.12.2021 00.00
Anmälan stänger: 26.01.2022
Kurskod: 310K0019002
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 
Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Syftet med COPE är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. 


COPE har sin grund i evidensbaserade strategier som har följande kända effekter:
- Föräldrar känner förnyad glädje i sitt föräldraskap
- Föräldrar får nya verktyg och nya sätt att tänka
- Barns beteendeproblem minskar
- Stress och depressiva symptom minskar
- Bättre relationer inom familjen


För vem?
Föräldrar/fostrare med barn i åldern 3-12 år. COPE fungerar effektivast om alla vuxna i samma hushåll deltar, men det går också bra att delta själv.


När?
Kursen omfattar åtta tisdagar med start den 1 mars kl.17.30-20.00. Övriga sju tillfällen är kl.18.00-20.00. Kursen pågår t.o.m. tisdag 19.4. Det är viktigt att delta alla gånger eftersom COPE-programmet är uppbyggt så att varje tillfälle bygger på föregående kurstillfälle. 


Om ni behöver barnpassning för att kunna delta i COPE så ordnas det. Meddela behov av barnpassning i samband med anmälan. 


Var?
Matsalen i Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn. Barnpassningen sker i dagcentret och gymnastiksalen i Folkhälsans allaktivitetshus. Ifall covid-19 gör att Folkhälsan inte kan erbjuda kursen fysisk erbjuds en digital kurs istället.


Avgift?
Kursen är gratis. Folkhälsan bjuder på kaffe/te och smörgås till de vuxna och kvällsmål till barnen.


Kursen arrangeras i samarbete med Ålands hälso- och sjukvård.

Anmäl dig här

Tider :

01.03.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
08.03.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
15.03.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
22.03.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
29.03.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
05.04.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
12.04.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
19.04.2022 18.00 - 20.00 Matsalen