COPE- föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år

Startdatum: 19.09.2023
Kursperiod: 19.09.2023 - 07.11.2023
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Ålands hälso- och sjukvård
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Matsalen
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Familjestöd Folkhälsan På Åland
familjestod@folkhalsan.ax
018-527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 28.04.2023 12.00
Anmälan stänger: 17.09.2023
Kurskod: 310K0019001
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 
COPE är en evidensbaserad, kostnadsfri kurs för föräldrar i syfte att förbättra relationen samt minska konflikter mellan vuxen och barn. COPE-kursen ger föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Kom med och diskutera föräldraskap med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj.

COPE har sin grund i evidensbaserade strategier som har följande kända effekter:
- Föräldrar känner förnyad glädje i sitt föräldraskap
- Föräldrar får nya verktyg och nya sätt att tänka
- Barns beteendeproblem minskar
- Stress och depressiva symptom minskar
- Bättre relationer inom familjen


För vem?
Föräldrar/fostrare med barn i åldern 3-12 år. COPE fungerar effektivast om alla vuxna i samma hushåll deltar, men det går också bra att delta själv.


När?
Kursen omfattar åtta tisdagar med start den 19.9 kl.17.30-20.00. Övriga sju tillfällen är kl.18.00-20.00. Kursen pågår t.o.m. tisdag 7.11. Det är bra att delta alla gånger eftersom COPE-programmet är uppbyggt så att varje tillfälle bygger på föregående kurstillfälle. 


Barnpassning för barn i åldern 3-12 år erbjuds om det behövs för att den vuxne skall kunna delta i COPE. Meddela behov av barnpassning i samband med anmälan. 


Var?
Matsalen i Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn. Barnpassningen sker i dagcentret och gymnastiksalen i Folkhälsans allaktivitetshus. 


Avgift?
Kursen är gratis. Folkhälsan bjuder på kaffe/te och smörgås till de vuxna och kvällsmål till barnen.

Sagt om kursen: 
"Kursen har påmint mig om vem jag vill vara som förälder"
"Tack från en nu gladare förälder"
"Nu har jag svart bälte i föräldraskap"

Anmäl dig här

Tider :

19.09.2023 17.30 - 20.00 Matsalen
26.09.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
03.10.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
10.10.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
17.10.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
24.10.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
31.10.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
07.11.2023 18.00 - 20.00 Matsalen