COPE- föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i tonåren

Startdatum: 01.03.2023
Kursperiod: 01.03.2023 - 19.04.2023
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Matsalen
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Luciastöd Folkhälsan På Åland
luciastod@folkhalsan.ax
018-527027
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.10.2022 00.00
Anmälan stänger: 28.02.2023
Bilagor:
Kurskod: 310K0019001
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i tonåren.
Syftet med programmet är att:
- Förbättra samspelet inom familjen
- Stärka de vuxna i sitt föräldraskap
- Ge föräldrar andra sätt att förstå och bemöta sina barn
- Skapa ett nätverk mellan vuxna

Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera tillsammans kring hur vi kan hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj.


För vem?
Familjer med barn i tonåren. COPE fungerar bäst när alla fostrare/vuxna i ett och samma hushåll deltar, men det går naturligtvis också bra att delta själv. Det är viktigt att sträva efter att delta i alla tillfällen då programmet byggs på, vilket innebär att du missar viktig information om du är borta. 


När?
Kursen omfattar åtta tillfällen med start onsdag 1.3- 19.4.2023. Första tillfället kl. 17.30-20.00, övriga sju tillfällen kl. 18.00-20.00. Sista anmälningsdag är 28.2 2023.


Var? 
Matsalen i Folkhälsans allaktivitetshus.


Avgift?
Kursen är gratis och vi bjuder på fika.


Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här

Tider :

01.03.2023 17.30 - 20.00 Matsalen
08.03.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
15.03.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
22.03.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
29.03.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
05.04.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
12.04.2023 18.00 - 20.00 Matsalen
19.04.2023 18.00 - 20.00 Matsalen