FamiljeKraft-läger på Lemböte 2023

Startdatum: 31.03.2023
Kursperiod: 31.03.2023 - 02.04.2023
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Övriga platser - Åland - Lemböte lägergård
Adress: Bolviksvägen 55, 22610 Lemland
Visa på karta
Kontakt: Luciastöd Folkhälsan På Åland
luciastod@folkhalsan.ax
018-527027
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 21.11.2022 09.00
Anmälan stänger: 06.03.2023
Kurskod: SEÅL0019034

FamiljeKraft-läger på Lemböte lägergård 31.3-2.4.2023 
- Avkopplande och återhämtande dagar för barnfamiljer som lever med en utmanande vardag


FamiljeKraft-lägret erbjuder trevliga upplevelser samt tid för vila och reflektion. Frivilliga programpunkter finns för hela familjen tillsammans, men också sådant som sker separat för vuxna och barn. Alla deltagare väljer själva vad de deltar i utifrån ork, lust och förmåga. Vuxna erbjuds t.ex. resursstärkande samtalsgrupp, skogspromenader, bastubad och massage, medan barnen under tiden erbjuds uteaktiviteter, inomhuslekar, bakning och pyssel tillsammans med Folkhälsans barn- och ungdomsledare.


Målgruppen är barnfamiljer som av olika orsaker lever i en tuff och utmanande vardag, under pressade förhållanden eller som har små möjligheter att unna sig semester. Det kan bero på t.ex. ekonomisk ansträngdhet, upplevd ensamhet och utanförskap, mobbning, psykisk ohälsa eller sjukdom.


Helpension, övernattning och program ingår. Kursspråket är svenska. Det är gratis att delta. Lägret förverkligas med medel från luciainsamlingen på Åland. 


Ansökan + rekommendation
Sista ansökningsdag är måndag 6.3.2023 kl.12.00. Ansökan sker digitalt via Folkhälsans kurssystem på webben. Efter att ansökningstiden har gått ut fördelas platserna. Tills dess står ansökan registrerad som "i kö". Folkhälsan väljer ut deltagare till lägret utifrån de sökandes motivering i kombination med den professionellas rekommendation. Vi kontaktar alla sökande via e-post senast fredag 10.3.2023.


För att Folkhälsan skall kunna prioritera de familjer som har störst behov av den här typen av semester måste alla sökanden berätta om sin familjesituation och behovet av återhämtning. Till ansökan skall också en rekommendation bifogas. Rekommendationen skall skrivas av en utomstående person vars professionella relation till någon i familjen bör framgå. Rekommendationen skall innehålla en fritt formulerad motivering till varför familjen skall väljas. Rekommendationen skickas per e-post till luciastod@folkhalsan.ax eller postas till Folkhälsan på Åland, Jenni Sundling, Styrmansgatan 10, 22100 Mariehamn.


Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor?
Kontakta Jenni Sundling, koordinator för familjer och relationer inom Folkhälsan på Åland. E-post: jenni.sundling@folkhalsan.ax eller telefon: 018-527 027. 

Tider :

31.03.2023 16.00 - 23.59 Lemböte lägergård
01.04.2023 00.00 - 23.59 Lemböte lägergård
02.04.2023 00.00 - 16.00 Lemböte lägergård