Första barnet på väg våren 2020

Startdatum: 27.01.2020
Kursperiod: 27.01.2020 - 02.03.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Verkstaden
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Malin von Koskull
malin.vonkoskull@folkhalsan.fi
044-7881011
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 15.10.2019
Anmälan stänger: 24.01.2020
Bilagor:
Kurskod: 180K0019625
Kurspris: 45,00 €

OBS! Anmäl bara en person per familj (även ifall ni är två som deltar).


Väntar ni ert första barn? Har ni frågor och funderingar? Vill ni träffa andra i samma situation? Eller är du ensam väntande föräldrar?


Folkhälsans Förbund rf ordnar i samarbete med SFV Bildning föräldraförberedelsekursen 'Första barnet på väg'. Kursen riktar sig till blivande föräldrar och betonar föräldraskapet och livet med en nyfödd baby.


Kursen tar upp frågor kring barn och föräldraskap som du kan ha nytta av då du förbereder dig inför livet med en baby. Teman som behandlas är bla de första timmarna med babyn, vad en nyfödd baby behöver, praktiska skötselråd samt känslor och tankar kring graviditeten och den nya livssituationen. De sex första träffarna hålls en gång i veckan under graviditeten och den sjunde träffen när alla fött sin baby.


Träff 1 Introduktion: det startar vid förlossningen...

Träff 2 Att förbereda sig inför förlossningen

Träff 3 Förberedelser i hemmet, om prylar och andra förnödenheter. Den dagliga vården av babyn.

Träff 4 Amning. Hur vårda babyn när den blir sjuk?

Träff 5 Nu är jag gravid och snart blir vi föräldrar. Graviditeten som förberedande tid. Vad betyder baby blues?

Träff 6 Vi bekantar oss med babyn. Hur kommunicerar en liten baby och vad handlar den tidiga anknytningen om? Min roll som förälder.

Träff 7 Nu är vi föräldrar! Den nya familjemedlemmen presenteras. Diskussion kring aktuella frågor om vardagen med babyn.

Tider :

27.01.2020 18.00 - 20.00 Verkstaden
03.02.2020 18.00 - 20.00 Verkstaden
10.02.2020 18.00 - 20.00 Verkstaden
17.02.2020 18.00 - 20.00 Verkstaden
24.02.2020 18.00 - 20.00 Verkstaden
02.03.2020 18.00 - 20.00 Verkstaden