FPA-stödd familjeanpassningskurs för barn med lindrig till medelsvår autismspektrumstörning FULLSATT

Startdatum: 02.05.2022
Kursperiod: 02.05.2022 - 23.09.2022
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Mottagning för barn unga och familjer
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Sofia Nyberg
sofia.nyberg@folkhalsan.fi
050-4657784
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2021 00.00
Anmälan stänger: 01.04.2022
Kurskod: 20HA0019001

Kursen är avsedd för barn som ska börja skolan och barn i åk 1-6.


Målgruppen är barn med lindrig-medelsvår autismspektrumstörning / Asperger som på grund av sin diagnos har behov av rehabilitering.


Kursen är avsedd för hela familjen; kursbarn, syskon och föräldrar. Under kursveckan ordnas skilt program för kursbarnen, syskonen och föräldrarna, men också gemensamt familjeprogram ordnas. Under kursveckan får kursdeltagarna bl.a. mer information om diagnosen, verktyg för vardagen och möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.


Kursperiod:
Total längd 10 dygn
02.05.2022 – 06.05.2022 period vid inrättningen 5 dygn
19.09.2022 – 23.09.2022 period vid inrättningen 5 dygn


Ansökan:
Ansökningarna tas emot av FPA.
Sök till kurs för krävande medicinsk rehabilitering med blanketten KU104r.
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r.
Ett B-utlåtande krävs från vårdande läkare.
Blanketterna fås från FPA:s hemsida, se nedan


Mera info och ansökningsblanketter hittar du på FPA:s sidor
www.fpa.fi/sokrehabkurs, sök med kursnumret: 83013


Uppgifter om kursplatsen:
Kursen hålls i Folkhälsans utrymmen på Topeliusgatan 20 i HELSINGFORS.
Övernattningen sker på Hotell Scandic Meilahti, på Topeliusgatan 43, för de familjer som behöver det.

Tider :

19.09.2022 09.00 - 16.00 Mottagning för barn unga och familjer
20.09.2022 09.00 - 16.00 Mottagning för barn unga och familjer
21.09.2022 09.00 - 16.00 Mottagning för barn unga och familjer
22.09.2022 09.00 - 16.00 Mottagning för barn unga och familjer
23.09.2022 09.00 - 16.00 Mottagning för barn unga och familjer

Du är kanske också intresserad av