Häst och människa, 5 sp

Startdatum: 27.04.2019
Kursperiod: 27.04.2019 - 20.05.2019
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2019
Anmälan stänger: 10.04.2019
Kurskod: 38NI0019479

Kursen består av både föreläsningar och seminarier (vid Norrvalla) och fältbesök vid Stall Långviken


Målsättning och innehåll: Att ge studeranden kunskap om hästen i vår historia och samtid och om interaktion mellan häst och människa.


Lärandemål: Att känna till forskning om hästen i samhället och förstå hästens grundläggande behov och signalspråk.


Allmänfärdigheter: Studerande ska känna till hästens roll i samhället och förstå de grundläggande principerna för kommunikation med hästar.


Undervisningsformer: Föreläsning, diskussion, fältarbete vid stall och seminarier


Närvarokrav: Kursen har obligatorisk närvaro


 


Antal deltagare min 10, max 15


 


Lördag 27.4 kl 10.00 – 16.00 vid Norrvalla


Söndag 28.4 kl 9.00 – 15.00 vid stall Långvik


Måndag 20.5 kl 16.00 – 20.15 vid Norrvalla


 


Avgifter:


50 euro i terminsavgift Åbo Akademi (faktureras av ÅA)


50 euro i kursavgift Folkhälsan Utbildning (faktureras av FHU)


20 euro i materialavgift vid besöket Stall Långvik (faktureras av FHU)

Anmäl dig här

Tider :

27.04.2019 10.00 - 16.00 Campus Norrvalla
28.04.2019 09.00 - 15.00 Stall Långvik
20.05.2019 16.00 - 20.15 Campus Norrvalla