Introduktion i psykodrama /fortbildning

Startdatum: 11.11.2022
Kursperiod: 11.11.2022 - 13.11.2022
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Camilla Staffans
camilla.staffans@folkhalsan.fi
050-58529428
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 13.05.2022 00.00
Anmälan stänger: 01.11.2022
Kurskod: 38NF0019555
Kurspris: 190,00 €
Anmäl dig här

Introduktion i psykodrama


Vill du få inspiration och nya verktyg som mental tränare, samt lära känna dig själv bättre. Psykodrama är en metod i grupp eller individuellt där man utforskar sig själv och sina relationer både genom ord och handling. I psykodramaövningar är det huvudpersonen som är poeten, den som berättar sin unika historia.


Psykiatern Jacob Levi Moreno (1889–1974) utformade psykodramametoden i början av 1900-talet. Han var då bosatt i Wien. Utgångspunkten var barnets lek med såväl improvisationer, rollbyten som dramatiseringar. Moreno använde lekens olika sätt för att konkret lära sig att hantera livets upplevelser i ett spontant flöde.


Syftet med fortbildningen


Den här fortbildningen syftar alltså till att ge dig praktisk kunskap, medvetenhet och insikter, samt verktyg och redskap som gör att du bättre förstår dig själv och andra.


Vi kommer att gå igenom:


·     Praktiska övningar för att förstå dig själv och andra bättre.


·     Hur du kan hitta lösningar på dina utmaningar på ett kreativt och lekfullt sätt.


·     Olika sätt att befria kreativiteten.


·     Hur du kan utveckla dig själv till mer spontanitet.


·     Gestalta drömbilder, framtidsdrömmar, ditt förflutna och livet här och nu.


Utbildare: Michaela Relander – Utbildad mental tränare, EFT handledare, Erfarenhetsexpert och psykodramaledare, som arbetat en hel del med barnets problematik.


Bengt Aspfors – Utbildad mental tränare, EFT handledare, psykodramaledare.

Anmäl dig här

Tider :

11.11.2022 18.00 - 21.00 Campus Norrvalla
12.11.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
13.11.2022 09.00 - 14.00 Campus Norrvalla