Kom igång med Naturkraft verksamhet

Startdatum: 01.03.2023
Kursperiod: 01.03.2023 - 01.03.2023
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Nea Törnwall
nea.tornwall@folkhalsan.fi
+358505949854
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 16.01.2023 00.00
Anmälan stänger: 28.02.2023
Kurskod: 18NK0019001
Anmäl dig här

Är du intresserad av att komma igång med Naturverksamhet i din lokalförening?


Kom med på en kosnadsfri introduktionskurs för Natrkraftinspiratörer onsdagen 1.3.2023 kl. 18-20 på Topeliusgatan 20.


Som Natukraftinspiratör inspirerar du t.ex.  familjer att gå ut i naturen för att barn och vuxna ska få en personlig naturkontakt via positiva upplevelser i närmiljön. Du följer en färdig struktur för hur en träff kan se ut innehållsmässigt med teman och aktiviteter, men du anpassar den enligt egna och deltagarnas intressen, deltagarna, miljöns förutsättningar, årstid, väder osv. Målet är att erbjuda deltagarna möjlighet att testa på mångsidiga, motiverande, roliga och kravlösa naturupplevelser, samt att ge möjlighet till trevligt umgänge.


Vi erbjuder utbildning för Naturkraftinspiratörer, där du får information, material och möjlighet att samskapa naturträffar, samt ett nätverk av andra inspiratörer som stöd och inspiration. Vi upprätthåller en
informationsbank av aktiviteter och olika teman som du kan använda när du planerar en naturträff. Vi hjälper dig att planera och genomföra naturträffar. 


Hjärtligt välkommen!


 


 

Anmäl dig här

Tider :

01.03.2023 18.00 - 20.00 Blåsippan