Kurs för närståendevårdare på norra Åland

Startdatum: 16.10.2019
Kursperiod: 16.10.2019 - 13.11.2019
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Övriga platser - Åland - Sunds församlingshem
Adress: Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm
Visa på karta
Kontakt: Annette Hagman
annette.hagman@folkhalsan.ax
018-527063
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 16.09.2019
Anmälan stänger: 04.10.2019
Kurskod: 310K0019595
Kurspris: Gratis

En kurs för dig som har extra omsorg om en närstående som p.g.a. sjukdom, handikapp eller annat inte klarar sig självständigt i livet.


Under kursen behandlar vi vad närståendevård innebär ur olika synvinklar. Vi tar bl.a. upp samhällets stöd till närståendevårdare och kunskap om omsorg och vård i hemmet. Vi diskuterar livets förändringar samt källor till kraft. 


Kursen följer kurskonceptet Öppna dörrar till närståendevård och ordnas i samarbete mellan Sund-Vårdö församling och Folkhälsan på Åland


Kursdatum: onsdagar den 16.10, 23.10, 6.11 och 13.11 kl. 13.00-16.30
Plats: Sunds församlingshem
Avgift: Kursen är kostnadsfri.
Arrangör: Folkhälsan på Åland och Sund-Vårdö Församling
Ledare: Annette Hagman och Kati Juntunen


Förfrågan och anmälan senast 4.10 till Kati Juntunen tfn. 04573449492


 Övriga frågor om stöd för närståendevård inom Folkhälsan kan riktas till Annette Hagman tfn. 527063 e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax


 Varmt välkommen på kurs!

Tider :

16.10.2019 13.00 - 16.30 Sunds församlingshem
23.10.2019 13.00 - 16.30 Sunds församlingshem
06.11.2019 13.00 - 16.30 Sunds församlingshem
13.11.2019 13.00 - 16.30 Sunds församlingshem