Mini-Röris 6 inspirationstilfälle i Åbo

Startdatum: 01.10.2018
Kursperiod: 01.10.2018 - 01.10.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Åboland - Kvartersklubben
Adress: Henriksgatan 9, 20500 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Mari-Sofi Johansson
mari-sofi.johansson@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 27.08.2018
Anmälan stänger: 26.09.2018
Kurskod: 180K0019222
Kurspris: 30,00 €

Folkhälsan vill förmedla vikten av rörelse och framförallt rörelseglädje bland barn. Nu ordnar vi inspirationskvällar för dig som jobbar med barn. Målgruppen är daghems- och förskolepersonal, ledare för familjecaféer och familjegymnastik. Vi inleder med en föreläsning/diskussion kring barn och rörelse. Därefter blir det praktisk genomgång av det nya Mini-Röris6 rörelseverktyget.


Materialet får du givetvis med dig för att jobba vidare med barngruppen! Målgruppen för Mini-Röris är barn i åldern 3-6 år. Programmet bygger på Friskis&Svettis familjegympa och är anpassat för att fungera på förskolan, daghemmet eller i vardagsrummet hemma.


Deltagaravgiften är 30 e (inkl. Mini-Röris6 verktyget)


Anmäl dig så snabbt som möjligt, begränsat antal platser.

Anmäl dig här

Tider :

01.10.2018 18.00 - 20.00 Kvartersklubben