Psykiska 1sta hjälpen utbildning, Borgå

Startdatum: 14.02.2023
Kursperiod: 14.02.2023 - 30.05.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f.
Plats: Folkhälsans utrymmen i Borgå - Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
Adress: Alexandersbågen 12 B, 06100 Borgå
Visa på karta
Kontakt: Ann-Christine "Anne" Wiik
anne.wiik@folkhalsan.fi
044-7883772
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 25.01.2023 00.00
Kurskod: 180K0019002
Anmäl dig här

Du som tar hand om och som vårdar din nära och kära-  Välkommen på gratis


Psykisk Första Hjälpen 1 utbildning på Kvartersklubben, Borgå


 


God psykisk hälsa ökar vårt välbefinnande och hjälper oss att klara av de utmaningar som hör till livet och liksom den övriga hälsan kan vi också främja den psykiska hälsa. 


Utbildningen erbjuder dig en möjlighet att reflektera över ditt eget och din närståendes psykiska välbefinnande. Under kursen behandlas b la. följande teman: 


- Vad är psykisk hälsa


- Känslokompetens


- Livets många kriser


- Människorelationer


- Växelverkan


- Livshantering


 


Utbildare: Maria Hall-Pänttäjä / samarbete med Mieli psykisk hälsa i Finland rf. 


Önskar du anmäla dig eller har du frågor, vänligen ta kontakt med Anne Wiik på Folkhälsan.

Anmäl dig här

Tider :

14.02.2023 10.00 - 11.45 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
14.03.2023 10.00 - 11.45 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
11.04.2023 10.00 - 11.45 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
16.05.2023 10.00 - 11.45 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
30.05.2023 10.00 - 11.45 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå