Reflekterande föräldraträffar - att stödja sitt barn i samtycke, respekt och gränser

Startdatum: 15.09.2021
Kursperiod: 15.09.2021 - 08.12.2021
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
UNGA - jämställd skola och fritid
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Linda Adolfsson
linda.adolfsson@folkhalsan.ax
01-8527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 22.06.2021 00.00
Anmälan stänger: 13.09.2021
Bilagor:
Kurskod: 310K0019002
Kurspris: Gratis

Reflekterande föräldraträffar
- att stödja sitt barn i samtycke, respekt och gränser


Många föräldrar upplever att det är svårt att prata om samtycke, respekt, gränser och sexuella trakasserier med sina barn och unga. Nu har Du möjligheten att diskutera och fördjupa dina kunskaper kring detta tillsammans med andra föräldrar som är intresserade av ämnet. Tillsammans pratar vi utgående från olika teman och på plats finns samtalsledarna Jane Carlsson och Ida Eriksson som arbetar inom projektet UNGA - jämställd skola och fritid. Avsikten med de fyra träffarna är att stimulera ett reflekterande samtal i grupp, där var och en ges möjlighet att utveckla sitt föräldraskap och hitta trygghet genom nya insikter.


För vem?
Föräldrar/fostrare till barn i åldern 0-12 år.


När?
Träffarna omfattar fyra tillfällen, en gång i månaden, med start onsdagen den 15.9 kl.18.00-20.00. 


Var? 
Dagcentret i Folkhälsans allaktivitetshus, Skeppargatan 11 i Mariehamn.


Avgift?
Träffarna är gratis och Folkhälsan på Åland bjuder på fika.


Träffarna arrangeras i samarbete med projektet UNGA - jämställd skola och fritid, vars syfte är att motverka sexuella trakasserier och diskriminering i de åländska gymnasieskolorna och i fritidssektorn. 


Välkommen med Din anmälan!

Tider :

15.09.2021 18.00 - 20.00 Dagcenter
06.10.2021 18.00 - 20.00 Dagcenter
10.11.2021 18.00 - 20.00 Dagcenter
08.12.2021 18.00 - 20.00 Dagcenter