FULLSATT Syskondagar Solvalla för barn på åk 2-6

Startdatum: 20.06.2022
Kursperiod: 20.06.2022 - 22.06.2022
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Es
Visa på karta
Kontakt: Paula Ala-Käkelä
Paula.Ala-Kakela@folkhalsan.fi
044-7883630
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 09.04.2022 00.00
Kurskod: 18FM0019013

Syskondagar
Kursen riktar sig till barn på åk 2-6 (du som gått på åk 2-6 under läsåret 2020-2021)


Har du ett syskon med en funktonsvariation (som ADHD/ADD, autism eller annan funktionsnedsättning)
– då kan de här Dagarna vara just för dig !


Meningen är att syskon till barn med en funktionsvariation ska få träffas, få vara i centrum, ha det roligt och kunna prata med varandra om allt kring ett annorlunda syskonskap. Deltagarna får mera kunskap om sina syskons utmaningar och vardag. Deltagarna får fokusera på sig själv och sina styrkor samt får verktyg till att hantera sin vardag. Framförallt får ni ha roligt och träffa andra i liknande situation!
Genom ledda aktiviteter, lekar, spel och gruppdiskussioner behandlas de aktuella frågorna. Deltagarna får njuta av miljön på Solvalla med strandbastu vid sjön, besöka något evenemang eller ha ledd verksamhet på Solvalla idrottsinstitut (som t.ex paddling, väggklättring).
Kursen är en övernattningskurs och inkvarteringen ordnas i två personers rum i huset Lilla-Solvalla. Solvalla är ett nationellt idrottsinstitut i Noux, Esbo, vid Noux Långträsk. Solvalla ligger ca 35 km från Helsingfors centrum, 17 km från Esbo centrum.


Tid: Heldag med övernattning (ifall det känns spännande att sova över och du bor nära kan du även åka hem till natten)


Kursen inleds på måndag kl.11.00 och avslutas på onsdagen runt kl. 14
Kursplats: ”Lilla-Solvalla” Solvalla, i Noux, Esbo (Folkhälsans idrottsinstitut)
Nouxvägen 82, 02820 Esbo


Anmälan: senast 16.5.2022
Anmälning till: familjekurser@folkhalsan.fi, 
meddela; barnets namn, ålder, om deltagit tidigare på kurs, beskriv kort behovet av kursen, vårdnadshavares kontaktuppgifter. Kurskoordinator kontaktar er för närmare information efter att anmälan tagits emot.


Avgift: Gratis. Kursen, i vilken ingår kost och logi, finansieras med stöd från STEA, Veikkaus och är avgiftsfri för deltagarna. Resorna till och från kursplatsen bekostas av familjen.


Det finns ett begränsat antal platser, beslut om plats ges efter sista anmälningsdagen. Valet av kursdeltagare görs enligt § 14 i STEAS:s understödsförordning, som beaktar sociala- och hälsofaktorer som visar behovet, tidigare deltagande i liknande verksamhet. Vid likvärda ansökningar avgör anmälningsordningen. Man kan även anmäla sig efter den 16.5, så länge det finns lediga platser.

Tider :

20.06.2022 11.00 - 23.59 Solvalla Idrottsinstitut
21.06.2022 00.00 - 23.59 Solvalla Idrottsinstitut
22.06.2022 00.00 - 14.00 Solvalla Idrottsinstitut