Trappan-utbildning

Startdatum: 17.01.2023
Kursperiod: 17.01.2023 - 15.02.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Britt-Helen Tuomela-Holti
britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi
044-7881073
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 17.10.2022 00.00
Anmälan stänger: 09.01.2023
Bilagor:
Kurskod: 18FM0019001

Möter du barn som kan ha upplevt våld hemma eller i andra nära relationer? Behöver du fördjupa ditt kunnande i våldsfrågor eller behöver du mera verktyg när du möter utsatta barn? Kom med på Trappan-utbildningen och få kunskap i ett psykosocialt jag-stödande arbetssätt som hjälper barn att sätta ord på sina upplevelser. Utbildningen består av tre närstudiedagar då experter föreläser om våld ur olika synvinklar och tre närstudiedagar då vi konkret jobbar med de olika stegen i Trappanmodellen. Utöver det ordnas tre virtuella handledningstillfällen när man jobbar med eget Trappancase. För mera info och anmälan kontakta britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi 

Tider :

17.01.2023 08.00 - 16.00 Blåsippan
18.01.2023 08.00 - 16.00 Blåsippan
19.01.2023 08.00 - 16.00 Blåsippan
13.02.2023 08.00 - 16.00 Blåsippan
14.02.2023 08.00 - 16.00 Blåsippan
15.02.2023 08.00 - 16.00 Blåsippan