ANHÖRIGCAFÉ för närståendevårdare i Vörå

Startdatum: 20.01.2020
Kursperiod: 20.01.2020 - 04.05.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Brasrummet
Adress: Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.01.2020
Kurskod: 18S10200600
Kurspris: Gratis

Välkommen på Anhörigcafé i Vörå
För dig som hjälper och ger stöd till en anhörig eller god vän.


Datum och klockslag: 20.1, 17.2, 16.3, 6.4 och 4.5 kl.13-15.15
Plats: Norrvalla i Brasrummet


På träffarna möter vi andra i liknande livssituation; vi avnjuter kaffe tillsammans, samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får information om det som är viktigt för oss. Träffarna arrangeras i samarbete med SFV Bildning.


Alla närståendevårdare hälsas välkommen med, oavsett om du har eller inte har det kommunala närståendestödet.


Ledare på träffarna är Barbro Staffans tfn. 050-538 6281


Vill du veta mer om närståendeverksamheten kontakta Pia Nabb, tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi


Verksamheten är STEA finansierad.


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 

Tider :

20.01.2020 13.00 - 15.15 Brasrummet
17.02.2020 13.00 - 15.15 Brasrummet
16.03.2020 13.00 - 15.15 Brasrummet
06.04.2020 13.00 - 15.15 Brasrummet
04.05.2020 13.00 - 15.15 Brasrummet