FamiljeKraftläger på Norrvalla

Startdatum: 15.10.2020
Kursperiod: 15.10.2020 - 18.10.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Svenska Semesterförbundet i Finland r.f.
Plats: Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Britt-Helen Tuomela-Holti
britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi
044-7881073
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 16.12.2019
Bilagor:
Kurskod: 18U20003271
Kurspris: Gratis

Kom med på några avkopplande och inspirerande lägerdagar! Lägret riktar sig till familjer som lever under pressade förhållanden och med små egna möjligheter att unna sig semester. Närmare info finns i bilagan.


Ansökan och rekommendation, sista ansökningsdag är 6.9:


Du kan göra ansökan elektroniskt eller i pappersform. Ansökningsblanketten som familjen fyller i finns på https://www.semester.fi/ansokan


Ansökan skickas till Susanna Stenman, Raseborgsvägen 10, 10600 Ekenäs eller susanna.stenman@folkahalsan.fi 


Till ansökan bifogas också en rekommendation som skrivs av en utomstående person vars professionella relation till någon familjemedlem bör framgå. Rekommendationen ska göras på angiven blankett. Finns i bilagan Rekommendationsblankett. Rekommendationen skickas till Britt-Helen Tuomela-Holti, Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad eller britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi

Tider :

15.10.2020 14.30 - 23.59 Campus Norrvalla
16.10.2020 00.00 - 23.59 Campus Norrvalla
17.10.2020 00.00 - 23.59 Campus Norrvalla
18.10.2020 00.00 - 14.30 Campus Norrvalla