Rekreationsdagar på Alskat, för närståendevårdare

Startdatum: 08.04.2019
Kursperiod: 08.04.2019 - 11.04.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Alskathemmet
Adress: Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.01.2019
Anmälan stänger: 22.03.2019
Kurskod: 18S10003498
Kurspris: 95,00 €

Rekreationsdagar på Alskat 8-11.4.2019


Lägret riktar sig till dig som är närståendevårdare- som hjälper och ger stöd till en anhörig eller god vän.


Dagarna bjuder på trevlig samvaro tillsammans med andra närståendevårdare, diskussioner, utbyte av erfarenhetre, föreläsningar, god mat och avkoppling i en vacker miljö.


Dagarna kostar 95€ och inkluderar kost, logi och program.


Kontakta din stad/ kommun så att de i god tid vet att de behöver ordna stöd och omsorg om den du vårdar. Fråga också om ersättning av din deltagaravgift.


Alla närståendevårdardare oavsett om du har eller inte har det kommunala närståendestödet välkomnas med i verksamheten.


Dagarna ordnas av Folkhälsan i samarbete med Korsholms svenska församling, med er på lägret finns Monica Bergdal, Malin Knip och Hanna-Maria Hakala.


Anmäl dig så snart som möjligt dock senast den 22.3.


Anmälan tas emot av Monica Bergdal tfn 050 344 4695, monica.bergdal@folkhalsan.fi


Verksamheten är STEA finansierad.


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 

Tider :

08.04.2019 12.00 - 23.59 Alskathemmet
09.04.2019 08.00 - 23.59 Alskathemmet
10.04.2019 08.00 - 23.59 Alskathemmet
11.04.2019 08.00 - 14.00 Alskathemmet