Syskongrupp

Startdatum: 04.08.2022
Kursperiod: 04.08.2022 - 05.08.2022
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Plats: Kvartersklubben
Adress: Henriksgatan 9, 20500 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Pia Forsman
pia.forsman@folkhalsan.fi
044-7883247
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 30.05.2022 00.00
Anmälan stänger: 24.06.2022
Kurskod: 20030003018

Börjar du i höst på årskurs 4,5 eller 6 och har ett syskon med funktionsnedsättning eller specifika svårigheter t.ex. ADHD/ADD, autism, språkliga svårigheter
 – då kan den här gruppen vara just för dig!


Syftet är att syskon till barn med specialbehov ska få träffas, få vara i centrum och kunna prata med varandra om att ha ett syskon med funktionsnedsättning eller specifika svårigheter. Framförallt får du träffa andra i liknande situation!  


Vi tillbringar två sköna sommardagar tillsammans. Vi träffas i Kvartersklubben i Åbo, men under dagen gör vi utflykter och har roligt tillsammans. Vi bjuder på lunch, så kom ihåg att meddela om ni har allergier.  Som gruppledare fungerar psykolog, ergoterapeut och specialpedagog.


Kursen finansieras med stöd från stiftelser och är avgiftsfri för deltagarna. Resorna till och från kursen bekostas av familjen.
 

Tider :

04.08.2022 09.30 - 14.00 Kvartersklubben
05.08.2022 09.30 - 14.00 Kvartersklubben