Allmän info till närståendevårdare i Österbotten

Startdatum: 09.08.2021
Kursperiod: 09.08.2021 - 31.12.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Svenska Semesterförbundet i Finland r.f.
Plats: Okänd plats
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 09.08.2021 08.00
Bilagor:
Kurskod: 18S10200691

Bästa närståendevårdare i Österbotten!


Alla närståendevårdare oavsett om du har eller inte har det kommunala stödet är välkommen med i vår verksamhet.


Vid frågor kontakta Anki Elvström 050-4676657 eller Pia Nabb 050-5428175.


I bilagorna hittar du höstens inplanerade verksamhet.

Tider :

09.08.2021 08.00 - 16.00 Platsen saknas
31.12.2021 08.00 - 16.00 Platsen saknas